ANBI-status

ANBI-status

  Verheugd delen wij het nieuws dat stichting Sports 4 Society een ANBI-status heeft verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Door het toegewezen krijgen van deze status kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of...