Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

De afgelopen periode stond in het teken van het vormen van een nieuw bestuur, het schrijven van een nieuw beleid en het in kaart brengen van goeie ideeën. Aangezien de stichting nu uit de opstart fase is wordt er hard gewerkt aan de professionalisering van de...
ANBI-status

ANBI-status

  Verheugd delen wij het nieuws dat stichting Sports 4 Society een ANBI-status heeft verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Door het toegewezen krijgen van deze status kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of...
Corona update

Corona update

Door de ontwikkelingen van het Covid-19-pandemie zullen de sportmiddagen voorlopig logischerwijs niet plaatsvinden. Dit is natuurlijk ontzettend jammer, maar betekent niet dat het bestuur stilzit. Achter de schermen gebeurt veel: het huidige bestuur is het bestuur...
Brainstormsessie

Brainstormsessie

Op dinsdag 10 maart hebben het Alfa-College, het COA Assen en het bestuur van de stichting gebrainstormd over een groot evenement dat eind april zal plaatsvinden. Er werd actief gediscussieerd over de mogelijkheden en alle partijen zijn zeer enthousiast.   Time...
Eerste evaluatiemoment

Eerste evaluatiemoment

Op donderdag 13 februari heeft het eerste evaluatiemoment plaats gevonden met het COA Assen en het Alfa-college Sport en Bewegen Assen. Er is besproken hoe het nu gaat en wat er beter kan. De sfeer was erg positief en iedereen was zeer tevreden met de gang van zaken....
Eerste sportmiddag 2020

Eerste sportmiddag 2020

De eerste twee sportmiddagen van 2020 waren wederom een groot succes! Door weer en wind is de groep naar de sportzaal gefietst, waar de studenten van het Alfa college een divers programma aan sportactiviteiten hadden voorbereid voor de kinderen.   Time &...