De Stichting Sports 4 Society is volledig afhankelijk van haar vrijwilligers en ontvangen donaties. Wij zijn dan ook erg blij met elke materiële of financiële bijdrage! Indien u iets voor ons kan betekenen, horen wij dat erg graag!

Stichting Sports 4 Society heeft een ANBI-status. Door deze status kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Dit zijn de verschillende opties:

• Knikker-pakket: sportmiddag, zonder de kosten van het bestuur (40,00)
• Pingpongbal-pakket: een volledige sportmiddag (80,89).
• Tennisbal-pakket: een maand sportmiddagen (161,78).
• Voetbal-pakket: drie maanden sportmiddagen (485,34).
• Skippybal-pakket: zes maanden sportmiddagen (970,68).

Hiernaast is het is ook mogelijk om zelf een bedrag in te voeren, alle kleine beetjes helpen!

 

 

Bedrag