Verheugd delen wij het nieuws dat stichting Sports 4 Society een ANBI-status heeft verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Door het toegewezen krijgen van deze status kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.